- Ett annorlunda Spanien - https://www.annorlunda-spanien.com -

Positivt resultat för Skandinaviska julbasaren

Trots global ekonomisk kris så lyckades Skandinaviska julbasaren [1] över förväntan i år. Även om intäkterna minskat något (-450 euros), så har kostnaderna också minskat (-170 euros). Ihop med att insamlingen av pengar ökade med 1650 euros, så kan man se att resultatet förbättrades med ca 1360 euros jämfört med förra året.

Basaren slutade på ett överskott på drygt 30.000 euros, något som kommer att gynna mottagarna av de hårt ihopsamlade pengarna. På listan bland mottagare återfinns bl a skolor med speciella behov, kloster som delar ut mat och kläder, hem för ex-narkomaner och frälsningsarmen.

Basaren hölls den 30 november i år i Madrid, lite mer läsning om den finns här [2].