1.2 Huvudsakliga förkortningar och begrepp
 • EAJ - Eusko Alderdi Jatzalea, Baskiska nationalistpartiet, PNV. Puig i Scotini har genomgående i sin bok använt denna förkortning för PNV.
 • EE - Euskadiko Ezkerra. Nationellt vänsterparti, kritiska till ETA.
 • EKIN - (att göra) Föregångare till ETA.
 • EKIN-gruppen - Föregångare till ETA.
 • ETA - Euscadi ta Askatasuna (Baskien och friheten)
 • ETA V - Ortodox falang inom ETA som bröt sig ur ETA 1970.
 • ETA VI - Resultatet efter ETA V utbrytning. ETA VI anslöt sig till Trotskyite Liga Communista, trotskisterna 1972.
 • ETA (pm)- politiskt-militära ETA (både politisk och militär kamp)
 • ETA (m) - det militära ETA.
 • Euskadi - Baskien
 • Euskera - det baskiska språket
 • Fueros - baskiska lagar och rättigheter, byggda på sedvanerätt
 • HB - Herri Batasuna, (Folklig enhet). ETA:s politiska "anti-system"parti.
 • KAS - Koordinadora Abertzale Sozialista, den socialistiska patriotiska koordinationskoalitionen.
 • KAS-alternativet - de fem krav ETA har för att upphöra med våldet.
 • PNV - Partido Nacionalista Vasco (Baskiska nationalistpartiet).
 • Vasconia - Bok av Federico Kruwig. Utgångspunkt för ETA:s ideologi.
 • PSE-PSOE - det baskiska socialistpartiet.
 • PSOE - det spanska socialistpartiet.