9.5 Klassificering av ETA:s dödsoffer 1968-1991

Polis: 45,1%
Militär:
13%
Vanliga medborgare:
34,9%
ETA-medlemmar:
3,9%
Lokalpolitiker:
2%
Industrimän:
1%
Nationella politiker:
0,1%