9.4 Antal dödade i terroristdåd 1968-1991, totalt

Av ETA: 639
Av extrema högergrupper:
74
Av GAL:
25 (medlemmarna bestod av polis och militär och var aktivt stödda av den då socialistiska regeringen (PSOE-Gonzales)
Av andra:
132 (inklusive aktivister som dödats i sina egna aktioner eller genom polisaktioner)