9.2 Författning

I Spaniens moderna författning delas landet upp i 17 Comunidades Autónomas, självstyrande gemenskaper. Dessa i sin tur uppdelas i 50 provinser, som i sin tur består av cirka 8 000 kommuner. Provinsernas inflytande i parlamentet, Las Cortes, är stort. Parlamentet består av två kammare, kongressen och senaten. Senaten består av 208 senatorer och 49 särskilda ledamöter som väljs av parlamenten ute i landet. Kongressens 350 deputerade väljs i allmänna val i hela landet.

Euskadi (Vizcaya, Guipúzcoa och Alava) har sedan 1980 en egen regering och ett eget parlament med betydande befogenheter inom alla områden utom försvaret, valuta- och tullpolitiken, utrikeshandels- och utrikespolitiken. Baskernas rätt till autonomi står inskriven i den spanska grundlagen sedan 1978. I den nya demokratiska författningen som Spanien fick detta år erkänns baskerna som en av Spaniens tre sk historiska nationaliteter vid sidan av katalanerna och galicierna i nordvästra Spanien. Det självstyre Baskien numera har regleras av den autonoma författningen, Estatuto de Guernica, som antogs av baskerna i en folkomröstning den 25 oktober 1979.