9. FAKTABILD

9.1 Landet och folket

Baskien:
Yta:
20.439 km2

Provinser:
Vizcaya, Spanien, 2217 km2
Guipúzcoa, Spanien, 1997 km2
Alava, Spanien, 3047 km2
Navarra, Spanien, 10.421 km2
Labourd, Frankrike, 741 km2
Basse-Navarre, Frankrike, 1263 km2
Soule, Frankrike, 753 km2

Invånare: ca 2,5 miljoner, vilka representerar 7,5% av den totala befolkningen i Spanien.