4.1 Attityder till statens struktur

1977 var opinionen i Spanien när det gällde statens struktur delad. 46% föredrog en starkt centraliserad stat, 45% föredrog antingen en begränsad eller utvidgad regional autonomi, och endast 3% ville ge total självständighet åt vissa regioner. Under våren 1979, efter två års intensiv politisk debatt, stor mediauppmärksamhet och ökat våld från ETA, hade opinionen vänt för autonomi (56%) och centralisering (30%). Under 1982 skedde inga förändringar i mönstret avseende statens struktur.

I Baskien var opinionen den motsatta: 1977 föredrog 45% av baskerna en begränsad autonomi, 18% föredrog en högre grad av regionalt självstyre och 16% ville ha obegränsat självstyre. Två år senare föredrog en av fem basker obegränsat självstyre, och de som förespråkade autonomi hade minskat till 54% Under 1982 var en fjärdedel av alla basker för självständighet och stödet för autonomi ökade med bara 3%.

Enligt Puig i Scotoni (1986) beror ETA:s minskade popularitet under 80-talet i första hand på att befolkningen är rädd att förlora det självstyre man trots allt har.