2.3.3 ETA bildas

Efter inbördeskriget växte baskerna upp i ett klimat av fysiskt och symboliskt våld där baskerna fick stämpeln som förrädare. Detta klimat förstärktes genom överförandet från äldre till yngre personer av det historiska minnet förknippat våld mot Baskien. Segmentet av den baskiska befolkningen som valde att bruka våld mot de spanska “ockupationsstyrkorna” förstods, om inte helt stöddes, av andra. Detta bidrog ytterligare till att kulturen av våld spred sig i Euskadi. Denna kultur av våld är den mest direkta orsaken till ETA-terrorism.

Åren mellan 1951 och början av 1960-talet har betecknats som “det dystra årtiondet”. Motståndsrörelsen inne i Euskadi var lamslagen. Samtidigt gick det baskiska medvetandet och språket kraftigt tillbaka. Francoregimen bedrev en intensiv spansk indoktrinering som tack vare de nya massmedierna var synnerligen effektiv. Och så hade det begynnande “ekonomiska undret” som på nytt skulle förvandla Euskadi till ett av de rikaste områdena i Spanien, fått den spanska invandringen att ta fart igen. Det var i detta klimat av förtryck, förtvivlan och nationalistisk uppgivenhet som ETA kom till, organisationen som i mitten av 60-talet skulle utlösa den andra nationalistiska vågen i Baskien.

ETA:s tillblivelseprocess tog lång tid, nästan åtta år. Det hela startade med att en grupp studenter i Bilbao började träffas regelbundet för att studera Euskadis historia och läsa baskiska. Året var 1951 och två år därefter gav de ut en underjordisk tidskrift. Denna kallades EKIN (att göra) och innehöll återkommande angrepp på PNV som anklagades för passivitet. Den kritiska inställningen till PNV hindrade å andra sidan inte att EKIN-gruppen är 1955 tillsammans med ungdomarna inom PNV bildade en politisk organisation, Euzko Gastedi (Baskisk ungdom) som kom att fungera som nationalistpartiets ungdomsförbund. Ledaren för PNV inne i Euskadi, Juan de Ajuriaguerra uppfattade emellertid Eusko Gastedi som ett hot och året därpå uteslöts en av de ledande inom EKIN-gruppen, Benito del Valle. Splittringen kunde nu inte längre undvikas. Bakom del Valle tågade en majoritet av Euzko Gastedis medlemmar ur förbundet. Den 31 juli 1959 bildade de en ny politisk sammanslutning Euskadi ta Askatasuna (Baskien och friheten) ETA hade fötts.