Referenser:

Andersson, S O: Francisco Franco. Malmö, Bengt Forsbergs förlag. 1967.

de Azaola, J M: Vaconia y su destino. II Los vascos ayer y hoy, volumen 1 & 2. Ediciones Castilla S.A. 1976.

Crenshaw, M (Editor):Terrorism in Context. Kapitel 10: Shabad, G, Llera Ramo, F, J: Political Violence in a Democratic State: Basque Terrorism in Spain. Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press. 1995.

Gustafsson, T: Madrid, staden som aldrig sover. Stockholm, Carlssons bokförlag, 1995.

Puig i Scotoni, P: Baskien och Katalonien: Den långa vägen till självstyre. Lund, Kursverksamhetens förlag, 1986.

Wallensteen, P: Från krig till fred. Om konfliktlösning i det globala systemet. Lund, Almqvist & Wiksell Förlag AB. 1994.