9.6 ETA:s medlemsamtal

Clark (1984) har uppskattat ETA:s medlemsantal till som lägst mellan 6-70 personer under ETA:s första år, mellan 200-600 under 60-talet, mellan 100-400 under 70-talet och ca 500 medlemmar 1981. Spanska polisen räknade med ca 20 operativa kommandon med ca 90 aktivister under 1984 som sedan minskade till mindre än 50 aktiva medlemmar år 1988. Vidare visar polisanteckningar att de mest våldsamma terroristerna mellan 1983-1988 bestod av 4 personer, som ensamma svarade för 70% av alla mord under samma period.