9.3 Antal dödade i terroristdåd utförda av ETA, 1968-1991